Vilkår og betingelser

Forhandler: Oslo Tilhengerservice, Traverveien 7, 0588 Oslo, Mail: post@oslotilhengerservice.no, Org.nr. 997 874 048 MVA.
Heretter kalt «Forhandler» eller «Oslo Tilhengerservice»
Forbruker: Kunde er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som «Forbruker» eller «Kunde(n)»

Følgende betingelser gjelder for produkter levert av Oslo Tilhengerservice til forbruker:

1. Generellt
Forbruker må være fylt 18 år for å handle hos Oslo Tilhengerservice
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Som skriftlig regnes e-post, SMS, brev etc

2. Ordre
Forbrukerens ordre er bindende når den er registrert i forhandlerens datasystem.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Når forhandler mottar forbrukerens ordre vil forhandler raskest mulig sende ordrebekreftelse per epost. Forbruker plikter å raskest mulig lese gjennom denne for å kontrollere at ordren er korrekt. Ved eventuelle klager/endringer må Oslo Tilhengerservice kontaktes så raskt som mulig, og senest før bestilte produkter er sendt.

3. Produktinformasjon og andre opplysninger i nettbutikken
Forhandler tar forbehold om skrivefeil i nettbutikken.
Ved vesentlige skrivefeil kan forbruker, uten forpliktelser, heve deler av eller hele ordren.
Dersom produkter forbruker har bestilt er utgått, forbeholder forhandler seg retten til å kansellere deler av eller hele ordren. Forbruker vil, til enhver tid, bli informert om slike endringer. Ved slike endringer vil forbruker få mulighet til å kansellere/endre ordren.

4. Priser
Alle priser, inkludert eventuelle avgifter og skatter fremkommer i detaljert handlekurv. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra forhandlers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan forhandler ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Betaling
Forhandler godtar følgende betalingsmidler: Klarna (betal senere, del opp og debetkort/kredittkort) og Vipps (debetkort/kredittkort).
I tillegg faktura for bedrifter med org.nr. (Kredittsjekk kan bli utført)
Ved bruk av debetkort/kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet i det ordren leveres til transportør.

6. Levering og forsinkelse
Bestillinger som er registrert og godkjent innen kl 24:00, vanlige arbeidsdager, sendes normalt ut neste virkedag, så lenge alle varene er tilgjengelige.
Varer som er merket «på lager hos leverandør» kan ha inntil 24 timer lengre leveringstid.
Varer som er merket «på lager hos leverandør» kan være utsolgt hos leverandør, uten at Oslo Tilhengerservice er klar over dette. Du vil i såfall snarest bli varslet om dette, og få informasjon om når varen er forventet tilbake på lager.
Forhandler forbeholder seg retten til å sende bestilt(e) vare(r) med brev istedet for Servicepakke / Pakke i postkasse dersom forsendelsens verdi er under kr 1000,- ink. mva og vekt er mindre enn 2kg. Forhandler har risiko for produkter inntil produktene er mottatt av forbruker eller forbrukers representant. Ved forsinket levering blir forbruker informert om dette, samt nytt leveringstidspunkt, snarest. Ved vesentlig forsinkelse, kan forbruker kansellere eller endre ordren. Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.

Ved ankomst postkontor har du to ukers frist til å hente pakken din.

7. Uavhentede leveringer
Varer som ikke blir avhentet på definert sted innen rimelig tid vil bli belastet med et gebyr på NOK 150,- inkl mva + faktisk pris for frakt tur/retur av gjeldende ordre.
Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen.
Forsendelser via Posten blir kun varslet via SMS og/eller epost til mottaker.

8. Undersøkelse av produktene
Forbruker forplikter seg, ved mottak av produktene, til å kontrollere at leveranse er i samsvar med ordrebekreftelse. Ved feil eller skader forplikter forbruker seg til å kontakte forhandler snarest, senest innen 3 arbeidsdager etter produktene er mottatt.

9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Retur / Angrerett
Forbruker har angrerett på produkter kjøpt hos forhandler ihht angrerettloven. Angreretten gjelder ikke for forbruksmateriell (batterier, lyspærer etc). Angreretten vil også bortfalle dersom forpakningens forsegling er brutt (gjelder enkelte produkter) eller dersom forpakningen/varen/dokumentasjon/tilbehør mv. er slitt/skadet/deformert eller på annen måte ødelagt eller ikke gjensalgbar. Forbruker må selv dekke returporto tilbake til forhandler. Ved retur av varer bærer forbruker risiko frem til varene er mottatt av forhandler. Returvarer sendt som oppkrav vil ikke bli hentet.

Her finner du skjema for angrerett: Angrerettskjema

12. Personopplysninger
Forhandler forplikter seg til ikke å utgi personopplysninger til tredjepart uten forbrukers skriftlige samtykke.
Forbrukers personopplysninger vil bli utlevert til tredjepart dersom dette kreves for å gjennomføre salget, eller i lovbestemte tilfeller.

13. Salgspant
Forhandler har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister/Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Hos oss kan du betale med VISA, Mastercard, Vipps og Faktura eller delbetaling fra Collector!

 
Verified by MonsterInsights